Konsekvenser av ohälsosam arbetsbelastning
Allmänt, Arbete

Konsekvenser av ohälsosam arbetsbelastning

Ett bra miljöarbete på arbetsplatsen där man aktivt arbetar med att förebygga en ohälsosam arbetsbelastning är viktigt för alla företag och organisationer.

Utan en god arbetsmiljö försämras förutsättningarna för organisationen att utvecklas och leverera bra resultat, eftersom en ohälsosam arbetsbelastning leder till sjukskrivning och ohälsa bland de anställda.

Konsekvenser av en ohälsosam arbetsbelastning

En ohälsosam arbetsbelastning påverkar den anställde i första hand, i värsta fall med följder som långtidssjukskrivning på grund av stress, depression eller utmattningssyndrom. Det kan även resultera i fysiska besvär som magont och sömnproblem.lag ohälsosam arbetsbelastning

När medarbetarna inte mår bra får det konsekvenser även för verksamheten med svårigheter att samarbeta, kompetensförlust till följd av sjukfrånvaro, konflikter och sämre resultat. Därför är det avgörande för organisationens framtida utveckling att aktivt motverka en ohälsosam arbetsbelastning.

Arbeta förebyggande mot ohälsosam arbetsbelastning

I mars 2016 kom Arbetsmiljöverket med en ny föreskrift gällande organisatorisk och social arbetsmiljö. I föreskriften står det bland annat att det är varje arbetsgivares ansvar att se till att arbetstagarna inte utsätts för en ohälsosam arbetsbelastning och ges möjlighet till återhämtning eller att ändra arbetssätt och prioriteringar.

En dålig arbetsmiljö drabbar framförallt den enskilda individen, men med konsekvenser för hela företaget i stort. Som arbetsgivare och chef ska du ha kunskaper i ohälsosam arbetsbelastning förebyggs och hanteras.

Detsamma gäller kränkande särbehandling, vilket också leder till ohälsa och dålig arbetsmiljö. För att förebygga en ohälsosam arbetsbelastning är det bra att klargöra rutiner för hur man arbetar och vilka åtgärder som ska vidtas i syfte att förhindra problemet.

27 juni, 2017

About Author

admin


2 COMMENTS ON THIS POST To “Konsekvenser av ohälsosam arbetsbelastning”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv